Hoe zorg je als team dat je prettig en effectief samenwerkt? Hoe benut je alle verschillen in het team? Hoe houd je verbinding als je vanuit huis werkt?

Samenwerking vraagt enerzijds om persoonlijk leiderschap, je eigen mening en kwaliteiten inbrengen, en anderzijds om afstemmen op elkaar, meebewegen met de ander en werken aan een gezamenlijk doel.

Om alle verschillen te benutten is vertrouwen en openheid nodig. Dit betekent je eigen verantwoordelijkheid nemen, jezelf uitspreken en elkaar aanspreken. Hoe zorg je dat je als team heldere afspraken maakt, besluiten neemt en werkt vanuit een gedeelde visie? Hoe ontwikkel je een team waarin je elkaar versterkt om het gezamenlijke doel te bereiken?

Mogelijke thema’s

  • De diversiteit aan kwaliteiten in het team benutten,
  • Samenwerken in zelf organiserende teams,
  • Vergroten van onderling vertrouwen, communicatie & samenwerking,
  • Omgaan met belangentegenstellingen,
  • Samenwerking tussen teams bevorderen.

Mijn aanbod

Ik begeleid teams om prettiger en effectiever samen te werken, door:

  • Teamcoaching,
  • Intervisie & supervisie,
  • Online verbindingssessies,
  • Team opstellingen,
  • Large scale interventions.